Geplaatst op Geef een reactie

Map A Tree is een online Crowdsourcing Vergroeningsplatform voor Vlaanderen

🌳🌳🌳Map A Tree is een online Crowdsourcing Vergroeningsplatform voor Vlaanderen. 🌳🌳🌳🌳
Op dit platform kunnen burgers locaties aanduiden waar ze denken dat er bomen kunnen geplant worden. Lokale overheden kunnen vervolgens bekijken waar er effectief bomen kunnen staan en dit bekend maken. Burgers kunnen ook de status van hun geplaatste punten opvolgen en bekijken of er een boom is geplant.🤯
Burgers kunnen ook de vergroeningsprojecten in hun buurt opvolgen. Lokale overheden en vzw’s kunnen op deze manier informatie over hun toekomstige projecten bekendmaken aan burgers.
Het is een gemakkelijke manier om burgers te laten participeren bij de uitbreiding van het stedelijk groen in hun leefomgeving.
Draag jouw puntje bij aan een groener Vlaanderen!!
Voor meer informatie surf naar: https://ecovator.be/map-a-tree/